slider

NACIONAL d.o.o. Beograd

Obaveštamo Vas da je na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Društva Nacional ad Beograd, koja je održana 10.02.2017. godine, doneta Odluka da Hotel Nacional, koji je poslovao u sastavu Društva Nacional ad Beograd, PIB 101715033, Matični broj 06933831, na adresi Autoput br 5. Beograd, prestane sa radom i zatvori se. Ovakva Odluka doneta je prevashodno zbog činjenice da starost i trošnost objekta i tehnološka zastarelost opreme predstavljaju najveći ograničavajući faktor za dalji rad, tako da, bez sveobuhvatne rekonstrukcije i modernizacije, dalji rad Hotela nema ekonomsku opravdanost. Istovremeno Društvo Nacional AD promenilo je pravnu formu i od 03.04.2017. posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću pod nazivom: Nacional d.o.o. za hotelsko, ugostiteljsko i turističke usluge Beograd Skraćeno poslovno ime: NACIONAL d.o.o. Beograd, na istoj adresi, sa istim Matičnim brojem i istim PIB-om.