Kontakt

NACIONAL d.o.o. Beograd
Auto put br. 5, 11070 Novi Beograd

Telefoni:
 
+381 11 2601-156
 
e-mail:
 
 
 
Lokacija: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotel Nacional se nalazi na ulazu u Beograd iz pravaca Zagreb – Beograd – Niš i Subotica – Beograd – Niš.
Udaljen je osam kilometara od centra grada i deset kilometara od aerodroma “Nikola Tesla” Beograd.

 

mapa