Obaveštenje o otpočinjanju statusne promene podele privrednog društva NACIONAL d.o.o. Beograd uz osnivanje novih društava

Obaveštavamo vas da je privredno društvo NACIONAL d.o.o. za hotelsko, ugostiteljsko i turističke usluge Beograd, Auto put 5, matični broj: 06933831, PIB 101715033  u skladu sa zakonskim odredbama, otpočelo postupak  statusne  promene podele uz osnivanje, u skladu sa Nacrtom Plana podele koji je objavljen na sajtu Agencije za privredne registre dana 02.04.2020. godine.

Društvo Nacional doo, kao  Društvo deljenik, u skladu sa odredbom člana 488. Zakona o privrednim društvima, prestaće da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije, istovremeno prenoseći celokupnu svoju imovinu i obaveze u skladu sa Planom podele, na 2 (dva) novoosnovana društva i to:

  1. Privredno društvo STERNUM INVESTMENTS d.o.o. Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul. Auto put br. 5, čija će pretežna delatnost biti 5510 – Hoteli i sličan smeštaj, a direktor društva Ivanka Marin, jmbg 0303951719067.
  1. Privredno društvo BLISTER PROPERTIES d.o.o. Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul. Vladimira Popovića br. 6, čija će pretežna delatnost biti 4110 – Razrada građevinskih projekata, a direktor društva Ivana Letić, jmbg 0701980715300.

Cilj statusne promene je efikasnije praćenje poslovanja novih društava, njihovog daljeg razvoja i povezivanja sa drugim pravnim licima, a sve u svrhe daljih poslovnih projekata i aktivnosti. Poslovne aktivnosti Društva Nacional doo, kao Društva deljenika prestaće danom upisa statusne promene u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre.